Bærekraft

Miljø, sosialt og styresett

Vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål

For Aquaservice er det viktig å få kartlagt hvor selskapet kan bidra på best mulig måte inn mot FN sine bærekraftsmål. Vi er opptatt av at våre aktiviteter skal være så bærekraftige som overhodet mulig. Vi ser på dette som en kontinuerlig prosess, og som en grønn reise vi er godt i gang med. Første steg på veien har derfor vært å få kartlagt de viktigst FN målene der vi kan bidra. Basert på dette, har vi utført en en vesentlighetsanalyse. En vesentlighetsanalyse kartlegger hvordan selskapet kan bidra/påvirke inn mot FN sine bærekraftsmål, hvor viktig er er for selskapet (dobbel vesentlighet) og hvilke bærekraftsmål som interessenter (særlig kunder) mener er viktige.

Fokusområder

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Aquaservice produkter og løsninger hjelper havbruksnæringen og andre næringer med å bli grønnere

Industri, innovasjon og infrastruktur

Aquaservice produkter og løsninger hjelper havbruksnæringen og andre næringer med å bli grønnere

Ansvarlig forbruk og produksjon

Aquaservice produkter og løsninger hjelper havbruksnæringen og andre næringer med å bli grønnere

Stoppe klimaendringene

Aquaservice produkter og løsninger hjelper havbruksnæringen og andre næringer med å bli grønnere

Samarbeid for å nå målene

Aquaservice produkter og løsninger hjelper havbruksnæringen og andre næringer med å bli grønnere

Hva får du ved å velge Aquaservice?

Vår ledende ekspertise ligger innenfor plast og kompakte vannbehandlingsløsninger tilpasset bransjer med høye krav til produktytelse.

Våre ingeniører med lang erfaring innen plast og vannbehandling bidrar med sin kunnskap til å designe og produsere skreddersydde løsninger for et optimalt system

Aquaservice er spesialist innen plast PEHD, vannbehandling og leverer løsninger for rensing, flytting, fisketransport, samt annen behandling av vann.

Aquaservice har flere unike egenutviklede og egenproduserte produkter. Vi har stort produksjonslokale på 12 000 m2. Med en moderne maskinpark.

Produkter og tjenester levert inkluderer AquaFilter, AquaTrans, UV-produkter, rørentrepriser, vannbehandlingsanlegg / Filter og UV-station, tekniske installasjoner, sjøledninger og inntakssiler m.fl.

Det gjenspeiles i fleksibiliteten i produksjon av utstyr med PEHD og gjerne i kombinasjon med andre materialer. Fordelene med dette er med tanke på korrosjon fra temperert sjøvann, kjemikalier, samt styrken man får med å kombinere plast med metall.

PEHD er også enkel om man ønsker å gjøre endringer på produktet, på ett senere tidspunkt.

Lokal produksjon på Sunnmøre. Aquaservice har ca. 30 ansatte med lang erfaring og høy ekspertise.

De ansatte inkluderer ingeniører, sertifiserte plastsveisere, samt mesterkompetanse innen rørleggerfaget.

Tett samarbeid med markedet og unik kompetanse samt snart 40 års erfaring fra ulike typer konstruksjoner i PEHD og prosesser i industrien.

Vår innstilling er «Er det så enkelt at det kan tegnes, så kan vi produsere det» De fleste produktene vi lager, er etter kundeønsker.

Aquafilter: Aquaservice har utviklet og levert pålitelige filtre til vannverk, akvakultur, maritim og annen industri i nesten 40 år.
Filtre produsert tidlig på 80-tallet fungerer like bra i dag.

Tett samarbeid med markedet kombinert med unik kompetanse og erfaring fra ulike vannbehandlingsanlegg har hjulpet oss til å bli en av de ledende leverandørene av selvrensende trykkfiltre.

Aquatrans: Fisketransport ventil – utviklet for og i samarbeid med havbruksnæringen. Unik på markedet i over 20 år. Den mest jevntgående og skånsomme flervalgs ventilen for enkel og skånsom transport av levende fisk.

Reduserer rør og antall ventiler i ett system. Ingen rigging – klar til bruk. Hyppig sortering og bedre vekst. Finnes fra DN-100 til DN-600.

  • Aquaculture – oppdrettsnæringen.
  • Brønnbåter, serviceselskaper, settefiskanlegg og deres leverandører.
  • RAS og gjennomstrømming.
  • Verft.
  • Kommuner.
  • VA Vannverk.
  • Kraftverk.
  • Annen industri.
  • Renseteknikk til svømmebasseng.