Service

Vi hjelper deg der du er

Service du kan stole på

Som ledende produsent og leverandør av kvalitetsprodukter og totalleveranser i HDPE,  er det svært viktig for oss å tilby service våre kunder kan stole på.

Vi kjenner de lokale forholdene og har serviceteknikere med praktisk erfaring fra operativ drift både til sjøs og på land med inngående kunnskap om våre produkter.