Sjøledning

Alle våre sjøledninger er dimensjonert og planlagt med tanke på både installasjon, bruk og vedlikehold. Denne planleggingen inneholder alle forutsetninger, beregninger og risikoanalyser opp mot gjeldende regelverk og spesifikasjoner.

Vi tilbyr komplette sjøledninger fra prosjektering til ferdig og kostnadseffektivt produkt.


Aquaservice er spesialister på polyetylen (PEHD) som gjennom sin kjemikaliebestandighet,  tetthet og fleksibilitet er meget godt egnet som sjøledning. Gjennom en årrekke har vi tilegnet oss kunnskap og erfaringer som gjør oss i stand til å løse de fleste utfordringer.

Spesifikasjoner

Dimensjoner20mm-1600mm
Trykk-klassePN6, PN10 og PN16*
MaterialePEHD100
TilkoplingerStandard krage og flens**
Maks temperatur55℃
* Andre trykk-klasser på forespørsel

** Kan leveres med andre tilkoplinger også etter kundens ønsle, kan også leveres uten tilkobling rør-ende for videre sveising

Standard flenser er PN10 eller PN16 iht trykk-klasse på rør, men andre typer flenser på forespørsel

Traséundersøkelse

Gjennom gode traséundersøkelse, kan vi kartlegge bunnforhold, grunnforhold, eventuelle eksisterende anlegg og den best egnede trasén. En traséundersøkelse gir et bedre grunnlag for valg av rør, rørdeler, pristilbud og riktig plassering, som igjen kan sikre bedre levetid for anlegget.

Montasje

Rørledningen blir enten fraktet i ferdig sveiste lengder sjøveien til lokaliteten eller sveist på stedet. Sjøledningen blir loddbelastet ut ifra beregninger og senket til angitt posisjon.

Inntak/utløp

Aquaservice tilbyr endebukker spesialtilpasset til ditt prosjekt. På grunn av at bukken er selvrettende, vil den alltid plasseres riktig ned på bunn. Vi tilbyr perforerte inntakssiler og åpne utløp.

Dokumentasjon

Gjennom etterkontroller av sjøledning og inntak/utløp med ROV kan en se at sjøledningen ligger i riktig trasé, logge GPS posisjon og utarbeide komplett dokumentasjon. All dokumentasjon blir utarbeidet i henhold til myndighetskrav. Etterkontroller kan på senere tidspunkt inkludere spyling av rør, kjøring av renseplugg trykkprøving og visuelle inspeksjoner.

Trenger du en annen størrelse?

Vi kan spesialtilpasse produkter etter ditt behov. Legg inn ønsket modell, og spesifikasjoner, eller beskriv hva du er på jakt etter når du ber om tilbud.

Vil du vite mer?