Om oss

Fra Straumgjerde til havbruksnorge

Vi kan HDPE

Og det er også opplevelsen kundene våre sitter igjen med. Dette er det vi gjør. Og vi gjør det godt.​

Det gjenspeiles i fleksibiliteten i produksjonen, i vår ”can do” innstilling, i valg av materialer, i kvaliteten, i yrkesstoltheten – og i løsningene vi presenterer.

Aquaservice på Aqua Nor 2023

Hvordan vi jobber

Aquaservice er spesialister innen prosjektering og engineeringe innen HDPE.

Vi er en sammensveiset gjeng av spesialister med en «ja vi kan instilling».

Det gjenspeiles i fleksibiliteten i produksjonen, i vår ”can do” innstilling, i valg av materialer, i kvaliteten, i yrkesstoltheten – og i løsningene vi presenterer.

Historien

1985

Starten

Magnar Støylen etablerer Aquaservice i Sykkylven

1986

Patentert filterløsning

Oppstart av filterproduksjon, flere av produktene laget på 80-tallet er fortsatt i drift

2000

Aquatrans

Lansering av Aquatrans

-en unik designbeskyttet treveisventil for fisketransport

2008

Første Fusjon

Aquaservice blir kjøpt av Ocea AS, en bergensbasert havbruksleverandør

2015

Fusjon

Ocea AS med datterselskaper blir kjøpt av Steinsvik Group

2019

Fusjon

Steinsvik, Aqualine og Aqua Optima samles under navnet ScaleAQ

2021

Ringen er sluttet

Nøkkelpersoner kjøper bedriften av ScaleAQ. Vi er igjen Aquaservice AS