HardRIB® fra Aquaservice

Aquaservice HardRIB® er en båt med fantastiske sjøegenskaper som samtidig tåler mye juling. Mange vil kanskje kjenne igjen navnet, og forgjengerens gode rykte er grunnen til av vi valgte å beholde det. Det nye skroget er utviklet i samarbeid med Ola Lilloe Olsen, som blant annet har jobbet med Palmer Johnson.

Hele strukturen er patentsøkt. Skroget er bygget rundt de to pontongene og det unike kjølrøret som gir en dynamisk båt. Skroget er 46 grader i baugen, 27 grader midtskips og 19 grader akter. Dette sikrer fantastiskeegenskaper i sving, stabilitet og god drivstoff-økonomi. Bensintanken er plassert under vannspeilet for å optimalisere stabiliteten.

Spørsmål?

Aktuelt fra Aquaservice